* mózg autystyczny *Temple Granidn, Richard Panek "Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów"
Wydawnictwo Copernicus Center Press
książka wydana w 2016 roku
ISBN 978-83-7886-210-9

moja ocena książki 5/5
moje ocena okładki 4/5"Krajobraz cywilizacyjny, w którym urodziłam się 65 lat temu, był bardzo odmienny od dzisiejszego. Przeszliśmy od zamykania dzieci z ostrym autyzmem w zakładach leczniczych do prób zapewnienia im spełnionego, najlepszego z możliwych sposobów życia. W tej książce prowadzę czytelnika krok po kroku przez wszystkie etapy mojej podróży. 
                               Temple Grandin 

...to była bardzo ciekawa i pouczająca podróż... ...jeśli ktoś jest zainteresowany tematem autyzmu warto sięgnąć po tę książkę... ....w przystępny sposób i prostym językiem jej autorzy opisali w niej wszystko, co dotyczy autyzmu... przebyli długą drogę, ukazując swoim czytelnikom podejście do autyzmu na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci...  ...Temple Grandin i Richard Panek odpowiedzieli na pytania, które najbardziej nurtują i zastanawiają czytelnika:  "...Co
współczesna nauka mówi o autyzmie? Co osoby autystyczne dają nauce? Jak wygląda wewnętrzny świat osoby autystycznej? Jak wykorzystać potencjał różnych umysłów i sposobów myślenia?" ... "Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów" to książka, którą zdecydowanie warta  przeczytać...
cytaty z książki:


"Nadwrażliwość sensoryczna jest dla niektórych osób z autyzmem całkowicie wyniszczająca, a u innych przybiera łagodną formę. Problemy sensoryczne mogą uniemożliwiać części osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu uczestniczenie w normalnym życiu rodzinnym, nie mówiąc już o regularnej pracy. Dlatego właśnie za najwyższy priorytet w badaniach nad autyzmem przyjęłam trafność diagnozy i poprawę terapii ukierunkowanej na problemy sensoryczne. "

"W przeciwieństwie do zapalenia opon mózgowych, raka płuc czy anginy, autyzmu nie da się zdiagnozować w laboratorium [...]."

"W DSM-IV diagnoza autyzmu opiera się na trzech kryteriach - to tzw. metoda triadyczna. Te kryteria to:
- jakościowe zaburzenia interakcji społecznych,
- jakościowe zaburzenia w komunikowaniu się,
- ograniczone, powtarzające się i stereotypowe wzorce zachowania, zainteresowań i aktywności. 
Pierwsze dwa mogą być podobne, bo oba mówią o problemach z socjalizacją. Rzeczywiście, takie jest oficjalne uzasadnienie połączenia ich w jedno kryterium w DSM - 5. Podczas oficjalnej prezentacji przed federalnym Interagency Autism Coordinating Committee w 2010 roku przewodniczący zespołu DSM - 5 od zagadnień neurorozwojowych powiedział: "Deficyty w komunikowaniu się są blisko związane z deficytami społecznymi. Jedno i drugie to tego samego zestawu symptomów, które są często obecne w różnych kontekstach." W rezultacie w DSM - 5 zaproponowano model dwóch kryteriów, zwany modelem diadycznym:
- stałe deficyty w zakresie komunikacji społecznej i społecznej interakcji,
- ograniczone, powtarzające się wzorce zachowania, zainteresowań lub aktywności. "

"DSM-5 zmienia również zakres samej diagnozy. w DSM-IV z autyzmem związana była kategoria całościowych zaburzeń rozwoju, która obejmowała * następujące diagnozy:
- zaburzenia autystyczne ( zwane również "klasycznym" autyzmem),
- zespół Aspergera,
- całościowe zaburzenia rozwojowe niezdiagnozowane inaczej (PDD-NOS; lub autyzm atypowy).

W DSM-5 jest tylko jedno:

- zaburzenia ze spektrum autyzmu.


* Zawiera ona również zespół Retta i dziecięce zaburzenia  dezintegracyjne, których nie dotyczy ta dyskusja. "


Komentarze

mój instagram

Popularne posty